Demonstrator+

Najnowsze aktualności

Z dniem 1 listopada 2013 roku konsorcjum w składzie Modertrans Poznań sp. z o.o. oraz Politechnika Poznańska rozpoczęło realizację Projektu pt. „Innowacyjny tramwaj miejski”, który do 31.12.2015 współfinansowany był ze środków NCBR i Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Od 01.01.2016 projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+

Celem projektu jest wykonanie prototypu tramwaju miejskiego o konstrukcji niskopodłogowej wzbogaconego o rozwiązania poprawiające komfort jazdy
i eksploatację. Innowacyjność projektu polega na zastosowaniu unikatowych rozwiązań z zakresu niskiej emisji hałasu i poprawiających komfort podróżowania. Prototypowy pojazd będzie przetestowany w warunkach normalnej eksploatacji. Koncentracja prac nad tramwajem niskopodłogowym przyczyni się do transferu wyników badań do gospodarki.

Projekt realizowany jest w ramach umowy konsorcjum z Politechniką Poznańską Wydział Maszyn Roboczych i Transportu.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 14 115 205 PLN

Wartość dofinansowania: 5 635 222 PLN

Okres realizacji: 01.11.2013 – 31.10.2016

 

narodowe-centrum-badan-i-rozwoju

Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+