Innotech III

Najnowsze aktualności

Z dniem 1 kwietnia 2014 roku konsorcjum w składzie Modertrans Poznań sp. z o.o. oraz Politechnika Poznańska rozpoczęło realizację Projektu pt. „MFB – rodzina średniopodłogowych wózków tramwajowych ” współfinansowanego przez NCBR i Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Od 01.01.2016 projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu realizowanego w ramach programu „INNOTECH” w ścieżce programowej IN-TECH+

Cel projektu – poprzez realizację prac B+R o wysokim poziomie intensywności, wprowadzenie do asortymentu  spółki Modertrans Poznań produktów nowej generacji, które będą miały nowatorski charakter w odniesieniu do istniejącego stanu techniki pod kątem charakterystyki technologicznej
i funkcjonalnej, w porównaniu z obecnie występującymi na rynkach międzynarodowych. Nowym produktem opracowanym w toku prac B+R będzie nowa rodzina tramwajowych wózków średniopodłogowych, których wprowadzenie do eksploatacji przyczyni się do zwiększenia efektywności, bezpieczeństwa i komfortu działania transportu miejskiego i aglomeracyjnego na świecie. Projekt realizowany jest przez konsorcjum składającego się z Politechniki Poznańskiej oraz Modertrans Poznań.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 8 458 157,00 PLN

Wartość dofinansowania: 4 106 437,00 PLN

Okres realizacji: 01.04.2014 – 31.03.2017

 

narodowe-centrum-badan-i-rozwojuinno-tech

Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu realizowanego
w ramach programu „INNOTECH” w ścieżce programowej IN-TECH+