MODERTRANS POZNAŃ Sp. z o.o.

Najnowsze aktualności

136 lat nieprzerwanej pracy na rzecz komunikacji miejskiej miasta Poznania.

2021rozpoczęcie pierwszych prac naprawczych i przeglądowych przy taborze kolejowym na terenie własnym Spółki w Poznaniu przy ul. Stalowej 5

podpisanie umowy na dostawy tramwajów Moderus Beta MF 28 AC do Grudziądza

2022podpisanie z firmą SRS (Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn) umowy na dostawy tramwajów Moderus Gamma LF 10 AC BD – pierwszy zagraniczny kontrakt na wyprodukowanie i dostarczenie pojazdów szynowych

zmiana siedziby Spółki z ul. Fortecznej 2 na ul. Stalową 5 w Poznaniu

1880 początek konnej komunikacji tramwajowe, zajezdni i warsztatu naprawczego w Poznaniu
1988 utworzenie w strukturach MPK Poznań Zakładu Napraw Autobusów
1998 utworzenie nowej spółki: Zakładu Napraw Autobusów w Biskupicach
31.12.2005 utworzenie spółki Modertrans Poznań
2006 pierwsze tramwaje wahadłowe: Moderus Alfa HF 02 DK dla MPK Poznań
2007 świadectwo dopuszczenia do eksploatacji dla nowego wózka MT-01H/1435
główna nagroda w konkursie im. inż. Ernesta Malinowskiego na TRAKO 2007 za wózek napędowy MT-01-H
pierwszy tramwaj Moderus Alfa HF 05 z nową ścianą czołową
tramwaje szkoleniowe Moderus Alfa HF 03 L dla MPK Poznań
2008 pierwszy tramwaj Moderus Alfa HF 04 AC z napędem prądu przemiennego
pierwsza prezentacja firmy na międzynarodowych targach InnoTrans
2009 setna rama wózka MT 01H
pierwszy tramwaj z rodziny Moderus Beta MF 01 dla ZKM Gdańsk
2010 nowa hala produkcyjna w Oddziale Biskupice
setny tramwaj opuścił halę produkcyjną
kolejki Moderino dla ZOO Poznań
30.12.2010 po 130 latach funkcjonowania zakończyła się era warsztatu tramwajowego przy ul. Gajowej 1a
w Poznaniu
2011 pierwszy tramwaj Moderus Beta MF 02 AC dla MPK Poznań
2012 laureat konkursu Poznański Lider Przedsiębiorczości 2011
nowe wózki MT-03H/1000 – we współpracy z Politechniką Poznańską
2013 wyróżnienie na TRAKO za wózek technologiczny do tramwaju Combino
2015 dostawa tramwajów dwukierunkowych Moderus Beta MF 16 AC BD dla Tramwajów Śląskich
ukończona replika tramwaju Carl Weyer z 1905 roku
setny tramwaj Moderus Beta opuścił halę produkcyjną
dostawa tramwajów Moderus Beta MF 19 AC dla MPK Wrocław
2016 laureat konkursu Poznański Lider Przedsiębiorczości 2015
2017 statuetka oraz tytuł TOP DESIGN award dla tramwaju Moderus Gamma w kategorii „Motoryzacja i transport publiczny”
główna nagroda podczas targów TRAKO 2017 w Konkursie Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej o nagrodę prof. Jana Podoskiego w kategorii Tabor Szynowy za tramwaj Moderus Gamma LF 01 AC
nagroda główna w Sferze Transport i Komunikacja za tramwaj Moderus Gamma podczas Konkursu Dobry Wzór 2017
2018 nagroda dla Prezesa Zarządu – pana Andrzeja Bręczewskiego w plebiscycie „Osobowość Roku 2017” w kategorii Biznes
odbudowa historycznego tramwaju silnikowego Bergische Stahlindustrie typ I
nagroda główna w konkursie Forum Wizja Rozwoju w kategorii Elektromobilność
2019 laureat konkursu Poznański Lider Przedsiębiorczości 2018
nagroda główna w Konkursie Mistrza Techniki za tramwaj Moderus Gamma LF 02 AC, organizowanym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej
nagroda główna podczas targów TRAKO 2019 w Konkursie Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej o nagrodę prof. Jana Podoskiego w kategorii Tabor Szynowy za tramwaj Moderus Gamma LF 03 AC BD
2020 dostawa tramwajów Moderus Beta MF 10 AC i MF 11 AC BD do Tramwajów Śląskich
podpisanie umów na dostawy tramwajów Moderus Gamma LF 06 AC do Łodzi oraz Moderus Gamma LF 07 AC do Wrocławia
rozpoczęcie dostaw tramwajów 205 WrAs-MF 17 AC po remoncie generalnym do Wrocławia oraz tramwajów Moderus Beta MF 29 AC BD do Szczecina
2021 rozpoczęcie pierwszych prac naprawczych i przeglądowych przy taborze kolejowym na terenie własnym Spółki w Poznaniu przy ul. Stalowej 5
nagroda za tramwaj Moderus Gamma LF 05 AC w Konkursie Dobry Wzór 2021 w kategorii Przestrzeń Publiczna, organizowanym przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego
podpisanie umowy na dostawy tramwajów Moderus Beta MF 28 AC do Grudziądza
rozpoczęcie dostaw tramwajów Moderus Gamma LF 07 AC do Wrocławia
2022 podpisanie z firmą SRS (Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn) umowy na dostawy tramwajów Moderus Gamma LF 10 AC BD – pierwszy zagraniczny kontrakt na wyprodukowanie i dostarczenie pojazdów szynowych
zmiana siedziby Spółki z ul. Fortecznej 2 na ul. Stalową 5 w Poznaniu
nagroda R&D IMPACT za tramwaje Moderus Gamma LF 01 AC oraz LF 05 AC
dostawa tramwajów Moderus Beta MF 28 AC do Grudziądza