Warszawa 8 listopada 2021 r.

Warszawa
8 listopada 2021 r.

Nagroda w najstarszym polskim konkursie wzorniczym Dobry Wzór w kategorii "Przestrzeń publiczna" za tramwaj Moderus Gamma LF 05 AC.

Gdańsk 24 września 2019 r.

Gdańsk
24 września 2019 r.

Główna nagroda podczas targów TRAKO 2019 w Konkursie Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej o nagrodę prof. Jana Podoskiego w kategorii Tabor Szynowy za dwukierunkowy tramwaj Moderus Gamma

Kraków 13 czerwca 2019 r.

Kraków
13 czerwca 2019 r.

Nagroda Główna Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Konkursie Mistrza Techniki za opracowanie innowacyjnego rozwiązania technicznego, czyli tramwaju miejskiego Moderus Gamma LF 02 AC.

Poznań 8 maja 2019 r.

Poznań
8 maja 2019 r.

Tytuł oraz statuetka w XVI edycji konkursu „Poznański Lider Przedsiębiorczości” w kategorii: „Średni Przedsiębiorca”.

Gdynia 25 czerwca 2018 r.

Gdynia
25 czerwca 2018 r.

Główna nagroda w konkursie Forum Wizja Rozwoju w kategorii Elektromobilność

Warszawa 26 października 2017 r.

Warszawa
26 października 2017 r.

Nagroda w najstarszym polskim konkursie wzorniczym Dobry Wzór w kategorii "Transport i Komunikacja" za tramwaj Moderus Gamma LF 01 AC.

Gdańsk 26 września 2017 r.

Gdańsk
26 września 2017 r.

Główna nagroda podczas targów TRAKO 2017 w Konkursie Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej o nagrodę prof. Jana Podoskiego w kategorii Tabor Szynowy za tramwaj Moderus Gamma

Poznań 14 marca 2017 r.

Poznań
14 marca 2017 r.

Statuetka oraz tytuł TOP DESIGN award dla tramwaju Moderus Gamma w kategorii "Motoryzacja i transport publiczny".

Poznań 19 kwietnia 2016 r.

Poznań
19 kwietnia 2016 r.

Tytuł oraz statuetka w XIII edycji konkursu „Poznański Lider Przedsiębiorczości” w kategorii: „Średni Przedsiębiorca”.

Poznań 27 listopada 2013 r.

Poznań
27 listopada 2013 r.

Gratulacje w ramach Plebiscytu „As odpowiedzialnego Biznesu 2013” w kategorii: „Średnie Przedsiębiorstwo” za inicjatywę pn. „Ochrona środowiska naturalnego w aspekcie ochrony wód i powietrza, segregacja odpadów, wprowadzenie ISO 14001, budowa infrastruktury ekologicznej, budowanie świadomości ekologicznej wśród pracowników”.

Poznań 17 kwietnia 2012 r.

Poznań
17 kwietnia 2012 r.

Tytuł oraz statuetka w IX edycji konkursu „Poznański Lider Przedsiębiorczości” w kategorii: „Średni Przedsiębiorca”.

Poznań 27 października 2011 r.

Poznań
27 października 2011 r.

Wyróżnienie w ramach Plebiscytu „As Odpowiedzialnego Biznesu 2011” w kategorii: „Wybór Internautów” za inicjatywę pn. „Inwestycje w rozwój ekonomiczny regionu i jego mieszkańców”.